dimecres, 22 d’abril de 2015

“Tordera al segle XIX, política, societat i economia” obté la Beca de Recerca Salvador Vendrell 2015

La sol·licitud de treball que vaig presentar amb el nom de “Tordera al segle XIX, política, societat i economia” ha guanyat l’edició d’enguany de la Beca Recerca Salvador Vendrell, atorgada per l’Ajuntament de Tordera. El principal objectiu d’aquest projecte és elaborar un anàlisi complet de la Tordera del vuit-cents. El resultat ha de ser una treball de tipus divulgatiu on es reflecteixi l’evolució de la centúria i desenvolupi els fets més importants del període. La informació tractada anirà acompanya d’imatges, plànols o mapes i gràfics explicatius. La seva extensió es situarà al voltant de les 150-200 pàgines. A més de la recerca documental hi ha un treball de camp, aquest té com objectiu catalogar diversos elements arquitectònics o naturals originaris del XIX.  

Es proposa el següents punts, aquests s’ampliaran a mesura que anem buidant documentació:

- Estudi demogràfic: Evolució de la població, de la taxa analfabetisme o de l’estructura socioprofessional. Creixement urbanístic. Distribució poblacional entre zona rural i zona urbana.  

- Agricultura i explotació forestal: Estructura de la propietat, distribució i tipologia de conreus. El sorgiment dels hisendats. La creació d’organismes vinculats al món agrícola, tant de caràcter social com de caràcter econòmic. Implantació del regadiu. Explosió de l’explotació forestal i la posterior adaptació al sector surer. L’afectació de la fil·loxera. L’activitat mercantívola del sector primari.

 Oficis, comerços i fàbriques: Estudi dels artesans, oficis i comerços. Freqüència, evolució  distribució dins dels carrers de la vila. Les diverses fàbriques registrades al llarg del transcurs. Fàbriques preindustrials. El procés d’industrialització del darrer terç del XIX: causes, projectes i sectors. Mercat i fires.

- Política local: Els principals fets polítics del període. El mandat dels alcaldes. Els partits polítics. La proclamació de la Primera República. Creació de la primera seu consistorial. Les Finances Municipals. Educació. 

- Principals fets històrics: Les guerres i la seva afectació a Tordera. L’arribada del tren, pros i contres. El bandolerisme. La construcció d’infraestructures. Catàstrofes naturals: riuades o sequeres. L’arribada de l’electricitat. La inauguració de la nova església parroquial. Altres fets històrics.

Cultura i societat: Organismes i iniciatives de tipus cultural com les orquestres o corals. Els Cafès o clubs de societat. Causes de la divisió de classes socials. Principals personatges.

- Festes: La celebració de la Festa Major i Cursa del Cós, l’aplec de Sant Ponç, la Festa Major petita. Les festes majors dels veïnats, etc. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada